Beter Leven keurmerk voor alle kip bij Albert Heijn

Zaandam, 7 oktober 2022 – Vanaf nu heeft al het verse kippenvlees bij Albert Heijn minimaal één ster van het Beter Leven keurmerk. Deze stap zet Albert Heijn samen met de 200 vaste pluimveehouders binnen het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma waarin gewerkt wordt aan een diervriendelijkere kippenketen met minder klimaatimpact en meer biodiversiteit. De overstap naar scharrelkippenvlees met minimaal één ster stond oorspronkelijk in 2023 gepland. Dankzij de inspanningen van alle partijen in de keten is dit nu al gerealiseerd.

Constantijn Ninck Blok, directeur omnichannel logistiek en keten: “We hebben weer een mooie stap gezet binnen ons Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma met de overgang naar 1 ster Beter Leven keurmerk. Een dik compliment aan al onze vaste pluimveehouders die de nodige aanpassingen hebben gedaan om dit voor elkaar te krijgen. En omdat het altijd nog beter kan, zijn we alweer bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen onze Beter voor Boer & Natuur-programma’s. Zo onderzoeken we de uitbreiding naar andere ketens zoals ei.”

Binnen het programma is een duurzame samenwerking voor onbepaalde tijd met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen het uitgangspunt. Er wordt een minimuminkomen gegarandeerd waarbij diverse kosten regelmatig worden geïndexeerd en voer zelfs maandelijks.

Pluimveehouders Rienk en Tabe Huizinga sloten zich in 2021 aan bij Beter voor Kip, Natuur & Boer. “Beter voor Kip, Natuur & Boer sluit perfect aan bij hoe wij willen boeren. Scharrelkippen hebben meer leefruimte, in de stal is volop daglicht en er liggen strobalen waar de kippen bovenop kunnen zitten om er strootjes uit te pikken. Voor ons betekent de deelname aan het programma dat we vol vertrouwen verder kunnen verduurzamen omdat Albert Heijn de investeringen die wij extra maken om diervriendelijker en duurzamer te werken vergoedt.”

Naast dierenwelzijn en een gezond verdienmodel voor pluimveehouders is het verkleinen van de klimaatimpact een belangrijk onderwerp binnen het Beter voor Kip, Natuur & Boer, zo maken alle pluimveehouders nog dit jaar uitsluitend gebruik van elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Met de Beter voor Natuur & Boer-programma’s investeert Albert Heijn samen met 1.100 boeren en telers in de natuur, het verdienvermogen van boeren en telers en het dierenwelzijn van varkens, koeien en kippen. Zo wil de supermarkt samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.