Aldi sluit zich aan bij de Women Empowerment Principles

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van vrouwenrechten, strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit met vrouwen overal ter wereld. Een uitgelezen moment om te vertellen dat de ALDI Nord Groep de steunverklaring voor de Women’s Empowerment Principles (WEP) heeft ondertekend. Hiermee committeert ALDI zich aan de gendergelijkheidsprincipes en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Vrouwenemancipatie en gendergelijkheid 
De meerderheid in veel van de toeleveringsketens is vrouw en heeft onevenredig vaak te maken met ongelijke behandeling, genderspecifieke discriminatie met betrekking tot loon en arbeidsomstandigheden, en beperkte toegang tot onder meer onderwijs. De discounter ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de bewustwording van mensenrechten en de samenwerking hierop met leveranciers en andere externe partners. ALDI Nord plant nu al de eerste projecten met een focus op gender, daarnaast stelt ALDI een genderactieplan op voor de lange termijn.

Over WEP
De Women’s Empowerment Principles zijn een reeks principes die bedrijven richtlijnen bieden voor het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op de werkvloer en in de samenleving in het algemeen. De WEP’s zijn opgesteld door UN Global Compact en UN Women en zijn gebaseerd op internationale arbeids- en mensenrechtennormen.