ALDI PUBLICEERT INTERNATIONAAL DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2021

DOELSTELLING CO₂-REDUCTIE RUIMSCHOOTS BEHAALD

Culemborg – 26 juli 2022 – ALDI publiceert vandaag het internationale Duurzaamheidsverslag over 2021. Hierin maakt de discounter onder meer bekend de eigen uitstoot van broeikasgassen (CO) met 48.3 procent te hebben verlaagd ten opzichte van 2015. Daarmee werd de gestelde klimaatdoelstelling voor 2021 ruimschoots behaald. Naast klimaatbescherming zijn gezonde voeding, verduurzaming van verpakkingen en mensenrechten belangrijke pijlers waarover ALDI rapporteert in het internationale Duurzaamheidsverslag 2021.

Klimaatbescherming
ALDI is erin geslaagd de eigen uitstoot van broeikasgassen (CO₂) met 48.3 procent te verlagen ten opzichte van 2015. Dat betekent dat de klimaatdoelstelling voor 2021 ruimschoots is behaald. De belangrijkste factor daarin was de overschakeling op 100% groene stroom voor alle winkels, distributiecentra en kantoren in meer landen. In Nederland is de elektriciteit al sinds 2015 volledig afkomstig van Europese windenergie. Andere efficiëntiemaatregelen die in Nederland werden ingezet, zijn onder meer de omschakeling naar ledverlichting in winkels en distributiecentra, de inzet van meer natuurlijk daglicht, de overstap naar klimaatvriendelijkere koudemiddelen en de uitbreiding van het aantal zonnepanelen op gebouwen.

De volgende belangrijke stap op het gebied van klimaatbescherming is het verder verlagen van de eigen uitstoot van broeikasgassen. De discounter streeft ernaar om eind 2030 de uitstoot met 55% te reduceren ten opzichte van 2020. Dit doel is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTi), waarmee ALDI sinds 2020 samenwerkt om bindende en wetenschappelijk geteste doelen vast te stellen voor het verminderen van de CO₂-uitstoot. Naast de reductie van eigen uitstoot, heeft ALDI zich ten doel gesteld dat ten minste 75% van de leveranciers in 2024 eigen SBTi-doelen heeft opgesteld.

Behaalde successen in Nederland
ALDI in Nederland concentreert zich in het duurzaamheidsbeleid op onder meer het stimuleren van een gezonde levensstijl. In samenwerking met JOGG is in 2021 een pilot gehouden op kinderdagverblijven in Limburg met het programma Groenteboxjes. Onderzoek toont dat het dagelijks spelenderwijs aanbieden van groente als tussendoortje en het geven van een beloning, leidde tot een verhoogde consumptie bij kinderen van 1 tot 4 jaar. Gezien het succes gaat ALDI het programma dit jaar voorzetten in Limburg en verder uitrollen in twee andere regio’s in Nederland.

Daarnaast voert ALDI in Nederland een pilot uit met de Nutri-Score op de zuivelcategorie. De eerste producten met het voedselkeuzelogo werden eind 2021 geïntroduceerd. Een ander mooi behaald resultaat is de uitbreiding van het broodassortiment van Nederlandse tarwe.

Bijgevoegde factsheet geeft deze en diverse andere behaalde resultaten weer van ALDI in Nederland in 2021.

Meer doelstellingen en successen zijn te vinden in het internationale Duurzaamheidsverslag 2021