Aldi betrekt leveranciers bij klimaatdoelstellingen

Bekendmaking samenwerking met SBTi bij presentatie Duurzaamheidsverslag 2019 

Culemborg, 23 juli 2020 – ALDI sluit zich aan bij het Science Based Targets Initiative (SBTi). Met deze internationale samenwerking stelt de organisatie samen met haar leveranciers klimaatdoelen vast om het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen. Naast deze bekendmaking rapporteert het bedrijf over haar behaalde resultaten en doelstellingen in het Duurzaamheidsverslag 2019. 

Door de aansluiting bij het SBTi committeert ALDI zich om de komende twee jaar bindende en wetenschappelijk geteste doelen vast te stellen voor het verminderen van de CO-uitstoot. Samenwerking met SBTi zorgt ervoor dat de bijbehorende maatregelen ook bijdragen aan het behalen van de 1,5°C doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs. Voor het eerst zijn leveranciers betrokken bij de uitwerking van de doelen, om gezamenlijk emissies binnen de supply chain te verminderen of te vermijden. 

Met deze stap bouwt ALDI voort op haar klimaatbeschermingsbeleid uit 2018, waarmee de discounter de eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2021 met 40 procent wil verminderen ten opzichte van 2015. In Nederland is deze doelstelling nu reeds behaald door onder meer inkoop van 100% groene stroom voor alle winkels en kantoren, LED-verlichting en het gebruik van energie-efficiënte koel- en vriesmeubels met natuurlijke koudemiddelen. Met de aansluiting bij het SBTi zet ALDI de volgende belangrijke stap naar verdere verduurzaming. 

Duurzaamheidsverslag 2019 

Naast de bekendmaking rondom SBTi, werd ook het Duurzaamheidsverslag 2019 gepresenteerd. 

“Ons Duurzaamheidsverslag 2019 geeft een goed internationaal inzicht in wat tot nu toe is bereikt en geeft aan welke doelen we voor de komende jaren hebben gesteld. In Nederland hebben we vooral op het gebied van gezonde voeding, minder voedselverspilling en duurzame boodschappen goede resultaten gehaald. Daarnaast ligt onze focus op dit moment onder meer op de verdere uitwerking en implementatie van onze verpakkingsmissie”, zegt Erna van der Wal, Director Quality Assurance & Corporate Responsibility bij ALDI Nederland. 

 Bijgevoegde infographic geeft diverse mijlpalen weer van ALDI Nederland in 2019. Meer doelstellingen en successen zijn te vinden in het internationale Duurzaamheidsverslag 2019.