Albert Heijn zet in op breed toegankelijk Topkeurmerk

foodaward

Beter voor Natuur & Boer open voor andere partijen

Zaandam, 9 maart 2023 – Albert Heijn stelt Beter voor Natuur & Boer open voor andere partijen. Het streven is een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden. Al jaren ziet Albert Heijn de noodzaak om het voedselsysteem te verduurzamen en toekomstbestendig te maken samen met alle ketenpartners. Vanuit de missie “Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.” zet de supermarktketen voortdurend stappen naar een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen, draagt de supermarktketen actief bij aan een nieuw voedselsysteem in Nederland.

Albert Heijn heeft een unieke positie in de voedselketen en is als supermarkt een verbindende schakel tussen klanten, leveranciers, boeren en telers. In 2017 is Albert Heijn Beter voor Natuur & Boer gestart. De inhoud van deze programma’s is gezamenlijk met de boeren en telers ontwikkeld, specifiek per keten. In totaal zijn 1100 boeren en telers hierbij aangesloten en werkt Albert Heijn samen aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de boer. Jaarlijks worden deze programma’s onafhankelijk gecontroleerd door certificerende instanties en getoetst op ambitie, betrouwbaarheid en transparantie door Milieu Centraal.

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “Samenwerking in een gesloten keten van land tot klant is essentieel om stappen te zetten op weg naar meer dierenwelzijn, een beter klimaat en een gezond verdienmodel voor boeren en telers. Deze manier van werken doen wij al jaren via Beter voor Natuur & Boer. Door deze programma’s nu open te stellen voor andere partijen dragen we actief bij aan een nieuw voedselsysteem, bouwen we aan een duurzamere toekomst en laten we samen de wereld beter achter.”

Beter voor Natuur & Boer
Samen met 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 pluimveehouders en 360 groente- en fruittelers in Nederland werkt Albert Heijn aan het verbeteren van dierenwelzijn, duurzaamheid en klimaat. Het verdienvermogen voor de boeren en telers is hierbij specifiek meegenomen. Met de boeren en telers maakt Albert Heijn in gezamenlijk overleg langlopende afspraken. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Extra investeringen van boeren in verduurzaming of verbetering van dierenwelzijn worden door Albert Heijn vergoed. Met veel van de boeren en telers werkt de supermarktketen al generaties lang samen. Zij leveren aardappelen, groente en fruit, zuivel, kaas, varkens- en kippenvlees en vleeswaren.

De Beter voor Natuur & Boer programma’s zijn gespecificeerd per keten: