Albert Heijn verscherpt ambitie CO2-reductie in de toeleveringsketen

Van 15% naar 45% reductie in 2030

Zaandam, 15 november 2022 – Albert Heijn scherpt de ambitie aan voor de reductie van CO2-uitstoot in de keten (Scope 3) van 15 naar 45% in 2030 (ten opzichte van 2018). ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’, vanuit deze missie neemt het bedrijf continu initiatieven om de wereld beter achter te laten. De eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – is al volledig klimaatneutraal. Ook in de toeleveringsketen worden er voortdurend stappen gezet. Zo is nu de exacte uitstoot in de kip- en varkensketen in kaart gebracht. “Het aanscherpen van onze ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen met 45% in 2030 in de hele keten met al onze (toe-)leveranciers is een serieuze stap. Wij willen onze beweging naar een leefbare aarde concreet invullen en ik ben ervan overtuigd dat als we samenwerken met alle leveranciers, deze ambitie stap voor stap haalbaar is,” stelt Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn.

CO2-uitstoot in hele kip- en varkensketen inzichtelijk 
Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de Beter voor Natuur & Boer-programma’s. Binnen deze programma’s worden transparante langlopende afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen gemaakt. CO2-reductie is hierin expliciet meegenomen. Eind 2020 is Albert Heijn samen met ketenpartners begonnen met het exact berekenen van de uitstoot van broeikasgassen in de kip- en varkensketen. Gebaseerd op werkelijke data in de eigen Beter voor ketens. “Doordat we nu exact weten wat de CO2-impact voor kip- en varkensproducten is, kunnen we nog gerichter actie nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door verduurzaming van veevoer. Zo is in de varkensketen veevoer verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%. Daarom stimuleren we het gebruik van circulair voer en ontbossingsvrije soja in onze ketens”, vervolgt Marit van Egmond. Om verder inzicht te krijgen in andere ketens, is Albert Heijn ook bezig om primaire, exacte data te verzamelen voor onder meer rund, zalm, eieren, vleesvervangers en groente en fruit.  

Op weg naar beter eten 
Albert Heijn zet continu stappen om de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’ te realiseren. Specifiek voor klimaat zijn onder andere de volgende stappen gezet:

 • Een meer plantaardig dieet draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot; minder gebruik van water, minder ontbossing en een lagere uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Albert Heijn helpt daarom klanten met de beweging om 60% van de geconsumeerde eiwitten uit plantaardige bronnen te halen vanaf 2030. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een breed vega(n) en plantaardig assortiment, de klant bewust te maken van de positieve impact van minder vlees, inspiratie te geven voor vega(n) recepten, de online vega-swap en een betaalbaar assortiment van vega(n) Prijsfavorieten. En ook is het vleesvervangers assortiment al verdubbeld naar ruim 300 producten.
   
 • Albert Heijn heeft in de eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – de uitstoot al flink teruggedrongen met 92,3% (ten opzichte van 2018). Dit was vooral te danken aan de overstap naar 100% Hollandse windenergie, begin 2021. De resterende uitstoot in de eigen bedrijfsvoering wordt gecompenseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaatprojecten. Daarmee is de eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal.
   
 • Midden 2022 hebben alle grootste eigen merk-leveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen. Ook gaat Albert Heijn samen met alle A-merk leveranciers de CO2-reductie in de keten verminderen. Dit draagt bij aan de ambitie van 45% reductie in 2030.
   
 • Albert Heijn werkt daarnaast aan klimaatneutrale producten en heeft al ruim vier jaar klimaatneutrale Perla koffie in het assortiment en zijn sinds begin 2022 alle eigen merk-bananen klimaatneutraal, van plantage tot en met de winkel.
   
 • Ook minder voedselverspilling draagt bij aan het reduceren van de CO2-voetafdruk. Doelstelling is om 50% minder te verspillen in 2030. Albert Heijn heeft recentelijk de AH Overblijvers en dynamisch afprijzen in alle winkels uitgerold. En blijft hier ambitieuze stappen op zetten.