• Gezond verdienmodel en continuïteit als basis voor bedrijfsvoering pluimveehouders;
  • Duurzamere, diervriendelijkere en transparante productieketen;
  • Hele kipassortiment van Albert Heijn gaat naar minimaal 1 ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Albert Heijn start met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma. Albert Heijn wil de productieketen van kippenvlees verder verduurzamen en transparant maken en gaat via het Beter voor-programma een exclusieve samenwerking met 200 Nederlandse pluimveehouders en pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group aan. Onderdeel van het programma is dat Albert Heijn vanaf 2023 minimaal scharrelkip met 1 ster Beter Leven Keurmerk aan zal bieden.

Met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma zetten Albert Heijn, de pluimveehouders en het pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group een stap verder in de samenwerking. De keten wordt nog transparanter door de inzet van DNA traceerbaarheid en block chain technologie. Lange termijn afspraken en een gezond verdienmodel vormen de basis voor verdere continuïteit.

“In navolging van de succesvolle samenwerking in de zuivelketen zetten wij dezelfde stappen in onze andere versketens. In de kipketen starten we nu met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma”, aldus Marit van Egmond, CEO Albert Heijn. “Ik ben ontzettend enthousiast over deze manier van samenwerken in gesloten ketens; een samenwerking die gericht is op de lange termijn. Geweldig dat we dit nu ook opzetten met 200 Nederlandse pluimveehouders. Wij bieden hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en daarbij verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst. Net als bij de andere Beter voor-programma’s is duurzame bedrijfsvoering met zorg voor de dieren, in dit geval dus de kippen, een beter klimaat en biodiversiteit altijd het uitgangspunt. De Beter voor-programma’s heten niet voor niets beter voor; iedereen in de keten heeft er voordeel van, ook onze klanten.”

Pluimveehouder, Corné Colijn: “Sinds jaren ben ik een pluimveehouder die kippen houdt voor Albert Heijn. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat Albert Heijn het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma start en hiermee de kipketen verduurzaamt. Hiermee kan ik mijn kippen nóg diervriendelijker houden en voor mij betekent dat een langdurige samenwerking met een gezond verdienmodel als uitgangspunt. Een gelukkige kip is een tevreden boer.”

Volgens directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming is de stap van Albert Heijn een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het keurmerk van haar organisatie. “Een intensief traject achter de schermen van alle betrokkenen leidt straks tot een verdere verbetering van het leven van de kip. De Dierenbescherming is enorm verguld met de aankondiging vandaag van Albert Heijn. Eerder besloot Albert Heijn als eerste supermarkt het verse varkensvlees alleen nog maar onder minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming aan te bieden.”

Beter voor Kip, Natuur & Boer-programmaIn dit nieuwe Beter voor-programma staan kip, natuur en boer centraal:

Kip
Bij Albert Heijn is alle kip – naast de kip met 2 en 3 sterren Beter Leven Keurmerk die de supermarkt al verkoopt – vanaf 2023 alleen nog maar scharrelkip met het Beter Leven Keurmerk. Deze kip komt sinds begin 2020 van Nederlandse pluimveehouders. Albert Heijn is al de grootste verkoper van scharrel- en biologische kip, en vanaf 2023 zet Albert Heijn een grote stap door ervoor te zorgen dat alle kip minimaal scharrelkip met 1-ster-Beter Leven Keurmerk is. Deze kippen zijn van een langzaam groeiend ras, leven langer en krijgen onder andere meer leefruimte in stallen met overdekte uitloop en natuurlijk daglicht. Tevens wordt het programma van monitoren van individuele kippen op gezondheid en welzijn aspecten uitgebreid.

Natuur
Met de 200 vaste pluimveehouders wordt een volgende stap gezet in duurzame bedrijfsvoering met zorg voor klimaat en biodiversiteit. Zo wordt kippenmest 100% circulair verwerkt, starten we in 2022 met het programma voor het opwekken van stroom bij de boeren en streven we ernaar dat de boeren vanaf 2025 100% zelfvoorzienend zijn in de stroombehoefte door het duurzaam op te wekken via zonnepanelen of wind. Ook is het streven naar 100% bekende herkomst van alle voercomponenten en wordt er gewerkt aan verdere verduurzaming van eiwit in het kippenvoer. Daarnaast wordt een CO2-reductietraject gestart met als doel minimaal 15% reductie in 2030 (t.o.v. 2018). Door de overgang naar scharrelkip met 1 ster Beter Leven Keurmerk zullen bedrijven naar verwachting de uitstoot van fijnstof en ammoniak met zo’n 50% minder verminderen.

Boer
Binnen het Beter voor-programma is een duurzame samenwerking met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen het uitgangspunt. Het wederzijds vertrouwen en de lange termijn samenwerking met afnamegarantie vanuit Albert Heijn maken investeringen in de toekomst van de bedrijven mogelijk. Ook worden de extra kosten voor het Beter voor-programma vergoed aan de boeren via de inkoopprijs.