Albert Heijn op weg naar B Corp certificering

Hoge norm op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zaandam, 18 april 2023 – Albert Heijn zet de stap richting B Corp certificering. Deze wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan hoge normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De supermarktketen maakte dit vandaag bekend tijdens de presentatie van het jaarlijkse duurzaamheidsverslag over 2022. Albert Heijn heeft als missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’. De B Corp certificering sluit naadloos aan bij de beweging die Albert Heijn maakt richting een gezonde, sociale en duurzame samenleving.

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “Voor Albert Heijn is de duurzame weg de enige weg richting de toekomst. Daar zetten we iedere dag stappen voor, grote en kleine. Dat doen we niet alleen, ook maar samen met al onze partners. We realiseren ons dat deze tijd van transitie vraagt om oplossingen en versnelling. Als Albert Heijn zoeken we altijd naar manieren om op een positieve manier het verschil te maken en impact te realiseren. De onafhankelijke toetsing vanuit B Lab, die tot B Corp certificering kan leiden, zet dit kracht bij.’’

De wereld beter achterlaten 
Albert Heijn zet in op de verduurzaming van het voedselsysteem in de hele keten op een manier die alle vijf de pijlers van B Corp certificering raakt: governance, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Door onder andere minder voedsel te verspillen, anders te verpakken en meer vega(n) en plantaardige producten in het assortiment op te nemen. Maar bijvoorbeeld ook door duurzamer transport, minder uitstoot van broeikasgassen, betere bescherming van mensenrechten en het ontwikkelen van productiemethoden die beter zijn voor dier, natuur en mens. Marit van Egmond licht toe: “Met het B Corp-raamwerk krijgen we inzicht in waar we onze sociale en ecologisch prestaties nog verder kunnen verbeteren. Met deze inzichten kunnen wij samen met iedereen in de voedselketen zorgen dat we met onze inspanningen een positieve bijdrage leveren om de wereld beter achter te laten.” 

Over B Corp 
B Corp is een certificering voor profit bedrijven die worden beoordeeld op hun sociale en milieu impact. Deze bedrijven zetten hun business in ‘as a force for good’ en worden iedere drie jaar opnieuw gecertificeerd om de B Corp status te behouden. De bedrijven doorlopen een streng assessment waarin hun impact op vijf pijlers centraal staat: governance, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. De B Corp community bestaat momenteel uit meer dan 6.500 B Corps verspreid over 89 landen. 

Om de B Corp certificering te kunnen behalen vindt er momenteel een uitgebreide audit plaats op basis van strikte sociale- en milieunormen. Een minimum van 80 punten, van de maximaal 200, is vereist voor certificering.

Duurzaamheidsverslag 
Vandaag presenteert Albert Heijn het duurzaamheidsverslag over 2022, volgens de Global Reporting Initiative Standaarden, over de resultaten op het gebied van de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ Hierin zijn de stappen die de supermarktketen het afgelopen jaar heeft gezet op weg naar een gezonde, sociale en duurzamere samenleving overzichtelijk en transparant terug te zien. In 2023 gaat Albert Heijn verder op de ingeslagen route waaronder de beweging op weg naar B Corp certificering.