Albert Heijn Foundation viert 15-jarig bestaan

Foundation gaat nieuwe fase in

Zaandam, 26 september 2022 – Vandaag bestaat de AH Foundation, een samenwerkingsverband tussen Albert Heijn en groente- en fruitleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika, 15 jaar. In 15 jaar tijd werden meer dan 150 programma’s gerealiseerd voor lokale medewerkers en gemeenschappen op het gebied van gezondheid, huisvesting en onderwijs. Albert Heijn en de leveranciers binnen de AH Foundation vieren het jubileum met een volgende stap in de samenwerking waarmee nóg beter aangesloten wordt bij het duurzaamheidsbeleid en de missie van Albert Heijn: ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’  

Bij de oprichting van de AH Foundation in 2007 lag de focus op basisbehoeften zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Zo werden samen met de lokale gemeenschappen diverse projecten gerealiseerd om huishoudens te voorzien van elektra, stromend water en sanitair en werden multifunctionele ontmoetingscentra gebouwd voor kinderopvang en schoolbegeleiding. Vanuit de gedachte dat voor de lokale bevolking verdere onafhankelijkheid belangrijk is, werden projecten toegevoegd gericht op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld het opzetten van trainings – en opleidingscentra voor persoonlijke ontwikkeling. 

Nieuwe fase 
Met het 15-jarig jubileum is de tijd rijp voor een nieuwe fase in de samenwerking waarin de focus ligt op twee thema’s: het verder verbeteren van de leefomstandigheden van medewerkers en ontwikkelingen gericht op het milieu die tegelijkertijd een positieve invloed hebben op het dagelijks leven van medewerkers. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van leveranciers bij het omzetten van organisch afval in biogas waarmee gekookt kan worden. Of het aanbieden van trainingen aan medewerkers om hun positie te verbeteren. Met deze nieuwe richting sluit de AH Foundation nog beter aan bij de missie van Albert Heijn die bijdraagt aan een gezondere, duurzamere en socialere samenleving. 

Impactonderzoek 
Via onafhankelijk impactonderzoek wordt de komende periode meer inzicht verkregen in de sociale- en milieueffecten van de huidige inkoop- en productieprocessen van leveranciers binnen de AH Foundation. Op basis hiervan kunnen zij nieuwe voorstellen doen voor projecten die bijdragen aan bovengenoemde thema’s. Met advies van ontwikkelingsorganisatie Cordaid, die de AH Foundation – tot 2020 onder de naam van ICCO – vanaf de start begeleidt en een representatieve groep medewerkers van de leverancier, wordt bepaald welke projecten gerealiseerd worden.