Ahold Delhaize voelt de druk van hogere kosten

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

De Nederlands-Amerikaanse supermarktketen Ahold Delhaize onderscheidt zich al jaren van sectorgenoten zoals Carrefour, Tesco en Walmart door de relatief hoge operationele winstmarge van 4%. Uit de cijfers over het derde kwartaal, die Ahold Delhaize vanmorgen publiceerde, bleek die kenmerkende 4% marge nu toch ook te dalen naar 3,8%. Door de aanhoudend hoge inflatie, hoge energieprijzen en opgelopen rente hadden consumenten minder te besteden, wat leidde tot omzetdruk die vooral in de Verenigde Staten werd gevoeld. Beleggers zetten het aandeel deze woensdagmorgen meteen 6% lager op zo’n €27. Met de overname van 1.654 Profi-winkels in Roemenië zet het Zaanse concern de juiste stap om de toekomstige resultaten te versterken. Aan de horizon gloort echter ook een hogere rentelast als gevolg van een herfinanciering van het leningenboek.

Opvallende resultaten in het derde kwartaal

De omzet van Ahold Delhaize kwam uit op €21,9 miljard, nagenoeg in lijn met wat analisten hadden verwacht. De operationele winst daalde naar 3,8% vanaf 4,4% in het derde kwartaal van 2022. De winst per aandeel daalde met 30% naar €0,41, al komt een groot deel van die daling door de verkoop van online winkel FreshDirect (die pas in november 2020 was aangekocht) aan Getir. Aan alles is te merken dat Ahold Delhaize alle zeilen bij moet zetten in het uitdagende economische klimaat met hogere kosten.

Voor het hele jaar houdt Ahold Delhaize vast aan een operationele marge van minstens 4,0%. De verwachting voor de vrije kasstroom werd zelfs met €200 miljoen verhoogd en er is ruimte gevonden voor een aandeleninkoop van €1 miljard in 2024. In mei 2024 houdt de grootgrutter een strategie dag in Nederland.

“De schuld van is weliswaar lang gefinancierd, 
maar bedraagt nog steeds ongeveer €15 miljard”

Roemeense overname welkome aanvulling

Eind oktober kondigde Ahold Delhaize aan de Roemeense supermarktketen Profi over te nemen voor €1,3 miljard. Ahold Delhaize is al 20 jaar actief in de Roemeense markt met het merk Mega Image. Met de overname wordt 3% aan de wereldwijde omzet toegevoegd. In groeimarkt Roemenië zijn de marges iets hoger dan in meer ontwikkelde markten. Ahold Delhaize wordt geacht een efficiëntieslag te kunnen maken op het gebied van inkoop, distributie en automatisering, waardoor Profi al snel een concrete bijdrage kan leveren aan het resultaat, zij het een relatief bescheiden bijdrage.

Schrapen in het huidige economische klimaat

Daar waar de operationele marge van Ahold Delhaize rond de 4% zit moeten concurrenten als Carrefour, Tesco en Walmart het doen met marges van 2 à 3%. Het is tekenend voor de sector, die weinig bewegingsruimte heeft als de budgetten bij consumenten verkrappen door inflatie en hogere lasten, terwijl de eigen kosten voor het bestieren van de winkels niet afnemen door hogere lonen, energieprijzen en transportkosten. Aan de horizon gloort ook nog eens een hogere rentelast. De schuld van Ahold Delhaize is weliswaar lang gefinancierd, maar bedraagt nog steeds ongeveer €15 miljard. Beleggers zullen op de strategiedag in 2024 zeker willen weten wat de impact daarvan zal zijn op de vooruitzichten voor de komende jaren.