AH verse scharreleieren uit Beter voor Natuur & Boer-samenwerking


Witte eieren voor een kleinere impact op milieu

Vanaf volgende week liggen de eerste eigenmerk verse scharreleieren van Albert Heijn uit de Beter voor Natuur & Boer-keten in de winkels.

Albert Heijn heeft jarenlange samenwerkingen – in een gesloten keten – met melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders en groente- en fruittelers in Nederland. Gezamenlijk met deze boeren en telers maakt Albert Heijn, specifiek per keten, afspraken over het verdienmodel, dierenwelzijn, biodiversiteit en afnamegarantie. Met pluimveehouders van legkippen heeft Albert Heijn nu ook een exclusieve samenwerking. Vanaf volgende week liggen de eerste eigenmerk Beter voor Natuur & Boer-scharreleieren in de winkel. 

Witte kippen, witte eieren 
De pluimveehouders binnen Beter voor Natuur & Boer houden kippen die witte eieren leggen die efficiënter omgaan met hun voer. Zo wordt er minder CO2 uitgestoten wat een kleinere impact heeft op het milieu, dus witte eieren zijn duurzamer dan bruine eieren. Dit draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Albert Heijn om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten (t.o.v. 2018).  

Dierenwelzijn en biodiversiteit 
In de stallen leven minder kippen waardoor ze 15% meer leefruimte hebben om te scharrelen. Daarnaast wordt er meer biodiversiteit op het erf gecreëerd, doordat de uitloop kruidenrijk wordt ingezaaid en er extra beplanting wordt aangelegd.   

Gezond verdienmodel voor legpluimveehouders 
Een belangrijk onderdeel binnen de samenwerking is een gezond verdienmodel voor de pluimveehouder. Naast bestaande lange termijnafspraken over gegarandeerde afname en een eerlijke prijs, betaalt Albert Heijn extra voor investeringen die pluimveehouders doen voor verduurzaming of verbeteringen in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. 

“Ik ben erg enthousiast over het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn”, aldus Pluimveehouder Frank de Ronde van Happy Chicken Farm. “Dankzij het programma hebben we minder kippen in de stal waardoor hun natuurlijke gedrag binnen en buiten nog beter tot zijn recht komt. Daarnaast kunnen we nog meer aandacht en verzorging geven aan de dieren en dat maakt ons werk weer leuker. Tot slot hebben we minder zorgen om de continuïteit van ons bedrijf omdat in de constructieve samenwerking met Albert Heijn goed is meegedacht over het verdienmodel.” 

Topkeurmerk 
Albert Heijn stelt Beter voor Natuur & Boer open voor andere partijen. Het streven is een Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden. Al jaren ziet Albert Heijn de noodzaak om het voedselsysteem te verduurzamen en toekomstbestendig te maken samen met alle ketenpartners. Vanuit de missie “Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.” zet de supermarktketen voortdurend stappen naar een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen, draagt de supermarktketen actief bij aan een nieuw voedselsysteem in Nederland.