Afvalfonds Verpakkingen wil forse uitbreiding van statiegeld inname machines

Consumenten moeten op meer plekken statiegeld kunnen terugkrijgen voor hun plastic drankflessen- en flesjes. Dat is de inzet van het Afvalfonds Verpakkingen, nu is gebleken dat te veel kleine PET-flessen nog niet worden ingeleverd. Het Afvalfonds spreekt met verschillende partijen over de plaatsing van innamemachines, waaronder de NS. Daarnaast constateert het Afvalfonds dat op zo’n 20% van alle plastic drankflessen geen statiegeld zit. Daarom is ook een uitbreiding van statiegeld op nog meer plastic drankflessen een optie die onderzocht wordt.

Inzameling plastic drankflessen groeit

In 2022 is 68% ingezameld (kleine én grote flessen, met én zonder statiegeld). Hiermee is de wettelijke doelstelling van 90% nog niet behaald. Hoewel 91% van de Nederlanders bekend is met de 15 cent statiegeld op kleine flesjes, levert nog niet iedereen ze in. Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds: “We weten dat gedragsverandering tijd kost, maar we willen het ook makkelijker maken voor de consument. Daarom heeft PWC voor ons een eerste analyse gedaan naar mogelijke verbeterroutes. Deze eerste analyse hebben we conform de eis van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingediend. Om goed te kunnen beoordelen waar de grote stappen naar meer inzameling kunnen worden gemaakt, hebben we tot december nodig, zoals afgesproken met staatssecretaris Heijnen van I&W. De komende tijd onderzoekt PWC welke het meest succesvol zijn.”

Verbeterpunten

PWC doet nader onderzoek naar de mogelijke verbeteringen in de inzameling van plastic drankflessen- en flesjes. Deze verbeterpunten hebben te maken met de beschikbaarheid van innamepunten op plekken waar veel consumenten komen, consumentengedrag en voor welke flesjes wel of geen statiegeld wordt betaald. Zo zitten steeds meer sappen al in statiegeld, maar zuiveldranken minder. En hoewel de hoogte van het statiegeldbedrag in lijn is met andere landen, wordt ook dit onderzocht. Deze vervolganalyse is voor december gereed.

Directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen: “Statiegeldverpakkingen horen niet in de afvalbak. Daarom willen we het voor consumenten zo makkelijk mogelijk maken om ze in te leveren door extra innamepunten te realiseren daar waar veel consumenten komen. In drukke winkelcentra, bij grote bedrijven/overheidsinstellingen en bij toeristische trekpleisters is nog veel winst te halen.” De afgelopen weken is er een aantal bekende locaties bijgekomen, goed voor miljoenen bezoekers per jaar. Zoals Walibi, Rotterdam The Hague Airport, Jaarbeurs Utrecht en verschillende tuincentra en scholen. Verder is het Afvalfonds in gesprek met de NS om op nog meer stations innameapparaten te plaatsen.

Vooruitlopend op de vervolganalyse blijft het Afvalfonds de komende periode volop inzetten op de uitbreiding van innamepunten, promotie op evenementen en de landelijke campagne.