Afval is geen afval bij Lidl Nederland: Goud certificering Zero Waste

Lidl Nederland is in staat gebleken om meer dan 95% van haar totale bedrijfsafval te hergebruiken of te vergisten. De TÜV SÜD* heeft het bedrijf geauditeerd en Lidl Nederland, op de dag van International Day of Zero Waste, het gouden certificaat toegewezen. Naast het feit dat de supermarkt preventief te werk gaat door processen zo in te richten dat er minder afval ontstaat, krijgt meer dan 95% van het afval waar zij in de bedrijfsvoering niet omheen kan, een nieuwe bestemming.

Efficiency en meerwaarde
Lidl Nederland is begin 2020 begonnen met ‘de weg naar Zero Waste’. Het einddoel voor Lidl is dat het bedrijf in de toekomst helemaal geen restafval meer in de bedrijfsvoering heeft en zichzelf elk jaar wil verbeteren om dit doel te bereiken. Zero Waste is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van Lidl, die zich onder meer richt op het beschermen van het klimaat en het duurzaam gebruik van grondstoffen. De wijze waarop Lidl met reststromen omgaat is efficiënt, duurzaam en levert waarde op. De klant ziet dit weer terug in de lage prijzen. Deze prestatie komt voort door te investeren in afvalstations, het trainen van medewerkers, het herinrichten van processen en het maken van afspraken met leveranciers. Ruud Metten, verantwoordelijk voor logistieke innovaties bij Lidl Nederland: “Dit is een prestatie van de gehele organisatie. Pallets, karton, folie, plastic flessen en afgeschreven producten die terugkomen uit de filialen krijgen een nieuwe bestemming. Het begint bij het voorkomen van afval en het goed scheiden en uitsorteren van reststromen. Dat wij het gouden certificaat hebben gekregen is een erkenning van alle inspanning en hetgeen wij als organisatie bereikt hebben.”

Alle reststromen van de 443 filialen, 7 distributiecentra en het hoofdkantoor zijn meegenomen in de beoordeling. Overgebleven verse groenten en fruit die geschikt zijn voor menselijke consumptie wordt gedoneerd aan Voedselbanken Nederland. Dit gaat om 600.000 kg op jaarbasis.

1 miljoen kilo minder afval
Op jaarbasis heeft Lidl Nederland in 2022 haar restafval met ruim 1.000.000 kg weten te verminderen ten opzichte van 2021. Dit is een vermindering van 16% van het restafval in één jaar tijd.

*TÜV SÜD is een onafhankelijke test en certificeringinstantie die internationale certificeringen uitgeeft en deze periodiek beoordeeld. Onder de DIN SPEC 91436 valt het Zero Waste certificaat in 3 gradaties, brons (>85%), zilver (>90%) en goud (>95% recycling).