‘Actieplan Bio’: van vier naar vijftien procent

Zo’n vier procent van het Nederlandse landbouwoppervlak is nu in gebruik door biologische boeren. Maar dit percentage moet fors omhoog. In 2030 moet het vijftien procent zijn, aldus het kabinet. Werk aan de winkel dus.

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overhandigde eind december het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ aan de Tweede Kamer. Met dit actieplan wil het kabinet de biologische landbouw in Nederland fors uitbreiden. Het stelt hiervoor de komende twee jaar 26 miljoen euro beschikbaar, om boeren te ondersteunen die willen omschakelen.

Hogere prijzen
De biologische boeren in Nederland hebben het lastig. En de inflatie heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Producten worden over het algemeen steeds duurder en veel mensen hebben het financieel zwaar. Veel consumenten grijpen daardoor sneller naar de goedkopere producten en minder snel naar de vaak wat duurdere biologische producten.

Biologisch als de aantrekkelijke keuze
Toch wil Adema de omschakeling naar biologisch doorzetten. ”Biologisch moet voor Nederlanders een aantrekkelijker keuze worden, met een betere prijs voor zowel de consument als de boer”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij wil met een bewustwordingscampagne de consumptie van biologische producten stimuleren.

Afspraken met supermarkten
Adema wil de komende tijd met alle betrokken partijen, waaronder ook supermarkten en banken, afspraken maken over een betere afzet en prijs voor biologische producten. Deze afspraken komen te staan in het Landbouwakkoord. Mochten partijen niet willen meewerken, dan zal hij desnoods juridische stappen ondernemen, zo kondigde hij eerder al aan. Eind maart 2023 moet er een akkoord liggen; dan kan de omvorming van de Nederlandse landbouw van start gaan.

‘Niet ver genoeg’
Het actieplan van Adema is een invulling van de Europese ‘Green Deal’ die inzet op gemiddeld 25 procent biologische landbouwgrond in 2030 in elk Europees land. Zelfs als het actieplan slaagt, blijft Nederland dus nog wel tien procent achter op het gemiddelde in Europa. Er zijn daarom partijen, waaronder Greenpeace, die de doelstelling van het kabinet niet ver genoeg vinden gaan. Ook Douwe Monsma, bestuurder van Biohuis (de belangenbehartiger van biologische boeren) vindt het plan ‘slechts een begin’, zo zei hij eerder tegenover Nieuwe Oogst.

Bron afbeelding: Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit