ABN Amro koppelt korting op financiering aan Super Supermarkt Keurmerk

ABN Amro heeft het SSK keurmerk gekoppeld aan haar Transitielening. Dit betekent dat ondernemers die het Super Supermarkt Keurmerk halen, korting op hun lening kunnen krijgen. Ondernemers die het keurmerk al hebben, kunnen korting krijgen als zij duurzaamheidsdoelstellingen halen die samen met de bank zijn bepaald. Stichting SSK is trots op deze samenwerking. Door deze erkenning van ABN Amro wordt het onderscheidend ondernemerschap van gecertificeerde ondernemers opnieuw benadrukt. Eerder werd een dergelijke afspraak ook met de Rabobank gemaakt.

Omdat zelfstandige supermarktondernemers met het SSK keurmerk aantonen dat zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen zij gebruikmaken van de ABN Amro Transitielening. Dat kan ondernemers een rentekorting opleveren tussen de 0,25% en de 0,5%. De bank kent deze korting jaarlijks toe op het moment dat de vooraf vastgestelde duurzaamheidsdoelstelling voor dat jaar wordt gehaald. Gedurende drie jaar kan zo korting worden verkregen. De doelstellingen en de wijze van rapportage worden in overleg met de Stichting SSK vastgesteld. Als de ondernemer de doelstellingen onverhoopt niet haalt, betaalt de ondernemer voor dat jaar een opslag op de basisrente van 0,25%.

Eerder maakte het Super Supermarkt Keurmerk ook afspraken met de Rabobank over financieringsvoordeel voor SSK gecertificeerde ondernemers. Ondernemers met het SSK Keurmerk krijgen een exclusieve korting via de Rabobank Impactlening.

Het Super Supermarkt Keurmerk
Het Super Supermarkt Keurmerk wordt toegekend aan zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door lokale en maatschappelijke betrokkenheid. Zij kennen hun klanten en zij vinden het de normaalste zaak ter wereld iets extra’s te doen voor de wijk of buurt, bijvoorbeeld het sponsoren van de sportclub, het zorgen voor een veilige winkelomgeving, faciliteiten voor minder validen en het aanbieden van werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Het beleid ademt maatschappelijke betrokkenheid en het SSK keurmerk maakt dit onderscheidend ondernemerschap zichtbaar. SSK supermarkten onderscheiden zich op zeven thema’s, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek.

Het Super Supermarkt Keurmerk is een initiatief van brancheorganisatie het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO.