Aanstelling interim co-CEO’s Plus

Utrecht, 15 november 2023 – De Raad van Commissarissen heeft besloten om Mayte Oosterveld en Fred Bosch per 1 januari 2024 te benoemen tot interim co-CEO’s van Plus.

Harry Bruijniks, voorzitter Raad van Commissarissen“Ik kondig met vertrouwen aan dat Mayte en Fred als co-CEO’s deze interim rol op zich nemen. Zij hebben daarbij de volledige steun van de Raad van Commissarissen. Beiden hebben aanzienlijke ervaring binnen het supermarktbedrijf en zij vullen elkaar uitstekend aan. Samen delen zij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de interim periode. Het zorgt ervoor dat er een goede overgang plaatsvindt en dat de bedrijfsvoering ongestoord doorgaat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leiderschapsteam in staat is de organisatie succesvol te leiden tijdens deze periode.” 

De zoektocht naar een nieuwe CEO is reeds gestart. Zodra daar nieuws over is, wordt daarover bericht.