Jumbo: 2022 was een bewogen jaar

Veghel, 3 januari 2023 – Vandaag maken we de omzetcijfers over 2022 van Jumbo bekend, net zoals in voorgaande jaren. Maar voordat we hier nader op ingaan, willen we eerst stil staan bij een aantal ingrijpende gebeurtenissen dat afgelopen jaar van invloed is geweest en van 2022 een uitzonderlijk en bewogen jaar heeft gemaakt.

Vorige maand overleed Jumbo grondlegger en president-commissaris Karel van Eerd op 84-jarige leeftijd. Voor iedereen die bij Jumbo betrokken is, geldt dit als een groot verlies. ‘Meneer Karel’ heeft erg veel voor ons bedrijf betekend. Iedereen bij dit familiebedrijf is hem hier enorm dankbaar voor. Zijn unieke retailfilosofie zal altijd blijven doorklinken binnen Jumbo. Wij zullen met overtuiging en geheel in zijn geest en visie verdergaan op de door hem en de familie Van Eerd ingeslagen weg.

Daarnaast hadden de gebeurtenissen met betrekking tot onze algemeen directeur en mede-aandeelhouder Frits van Eerd veel impact op de Jumbo organisatie. Hoewel het onderzoek van het Openbaar Ministerie zich niet op Jumbo richt, heeft de Raad van Commissarissen in het najaar van 2022 opdracht gegeven een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar onze sponsoractiviteiten in de motorsport en een deel van de autosport. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en hieruit zijn binnen Jumbo geen strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren gekomen.

Tot slot hebben de stormachtige economische- en marktontwikkelingen van afgelopen jaar in grote mate de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo bepaald. Als gevolg van een sterk toegenomen inflatie kregen steeds meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De aandacht van Jumbo ging daardoor meer dan ooit uit naar het in toom houden van de forse prijsstijgingen voor levensonderhoud, wat geen eenvoudige opgave is in een tijd van grote economische en geopolitieke onzekerheid op het wereldtoneel.

Ondanks de turbulente omstandigheden, zowel binnen als buiten Jumbo, zijn we ook in 2022 in staat gebleken om met alle collega’s en franchise-ondernemers op koersvaste wijze te blijven bouwen aan een gezonde toekomst. Hierbij hebben we er profijt van dat ons bedrijf is gebouwd op een ijzersterk fundament.

Resultaten Jumbo 2022:

  • – Consumentenomzet van € 10,3 miljard doorbreekt voor het eerst grens van € 10 miljard
  • – Stabiele omzetgroei online, sterke groei in zakelijk segment
  • – Verdere stappen in kader van bewuster, gezonder en duurzamer leven
  • – In België met inmiddels 27 winkels uitgegroeid tot gewaardeerde speler
  • – Omzet La Place met € 107 miljoen weer bijna op niveau ‘vóór corona’

Vooruitblik Jumbo 2023:

  • – Aanhoudende onzekerheid in de markt – nog geen zicht op stabilisering prijzen
  • – Verdere uitbreiding winkelbestand in Nederland en België
  • – Intensivering maatregelen gericht op verduurzaming en gezondheid
  • – Focus op het omnichannel bedienen van klanten
  • – Gemechaniseerd landelijk distributiecentrum voor versproducten nadert voltooiing

Koninklijke Jumbo Food Groep heeft 2022 afgesloten met een totaalomzet van € 10,3 miljard, een toename van 3,7% ten opzichte van 2021. De consumentenomzet onder de Jumbo formule steeg met 3,2% en kwam uit op € 10,2 miljard. Dit is licht hoger dan de totale marktgroei van 3,0% (bron: NielsenIQ t/m week 51). Het marktaandeel van Jumbo Supermarkten in Nederland is met circa 22% nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. De omzetbijdrage van La Place komt met € 107 miljoen weer in de richting van de jaren ‘vóór corona’. Jumbo heeft gedurende heel 2022 stevig het vizier gehouden op de uitvoering van haar ambitieuze strategie, zoals vastgelegd in het Meerjarenplan 2022-2025.

Prijsstijgingen bedwingen

Ton van Veen, die als gedelegeerd commissaris tijdelijk leiding geeft aan de directie van Jumbo: “Het is bijzonder dat we voor het eerst de grens van 10 miljard euro omzet zijn gepasseerd. Tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer mensen door de fors gestegen prijzen van energie en levensmiddelen moeite hebben om rond te komen. Dat is zorgwekkend, en daarom doen we er alles aan om prijsstijgingen te bedwingen en boodschappen doen voor iedereen toegankelijk te houden. Door de gunstige prijskwaliteitverhouding van het Jumbo Huismerk zien we de vraag naar dit assortiment sterk groeien. Daarnaast zetten we sterk in op voordeelacties met dagelijkse boodschappen. En in de gesprekken met leveranciers sporen we actief aan tot matiging van inkoopprijsverhogingen. Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van alle partijen is om de inflatie niet verder aan te jagen. Om die reden nemen we ook zelf genoegen met een lagere marge op essentiële artikelen.”

Winkelbestand Nederland en België

Het winkelbestand van Jumbo in Nederland is met 685 locaties op peil gebleven. In 2022 zijn onder meer twee vestigingen van Jumbo Foodmarkt aan het portfolio toegevoegd, in Dordrecht en Naaldwijk, die beide door zelfstandige franchise-ondernemers worden geëxploiteerd. Dit format, een combinatie van een grote verswinkel en uitgebreide horeca met La Place keukens, is inmiddels te vinden op tien locaties in het hele land. In totaal 62 Nederlandse Jumbo winkels zijn gedurende het jaar volledig vernieuwd. Daarnaast zijn 13 van de 18 Jumbo City winkels omgebouwd naar een reguliere Jumbo winkel. “We zien het Jumbo City format en de reguliere Jumbo winkels steeds meer naar elkaar toegroeien. Zo zijn er Jumbo City winkels ontstaan met een ruimer assortiment voor dagelijkse boodschappen. Tegelijkertijd hebben we het specifieke aanbod van de Jumbo City winkels, zoals de versbereide producten en maaltijden voor thuis en onderweg, ook steeds meer in de reguliere Jumbo winkels geïntroduceerd,” aldus Ton van Veen. Met 27 vestigingen in België is Jumbo in 2022 uitgegroeid tot een gewaardeerde speler in het supermarktlandschap van onze zuiderburen.

Visie op omnichannel

Na de stormachtige groei van online boodschappen doen tijdens de coronapandemie, merkte Jumbo in 2022 dat klanten vaker kiezen voor het afwisselen van winkelbezoek en thuisbezorging. Ton van Veen: “Dat beeld sluit aan bij onze visie op ‘omnichannel retailing’, en op onze strategie die hiervan is afgeleid. We verwachten dat in 2025 ruim de helft van onze klanten écht omnichannel boodschappen doet bij ons. Om onze sterke marktpositie in de verschillende winkelkanalen vast te houden, blijven we investeren in ons offline én online portfolio. Daarnaast hebben we dit jaar met onze franchisenemers een nieuw en toekomstbestendig conditiestelsel afgesloten. De goede samenwerking met onze franchiseondernemers heeft ervoor gezorgd dat deze afspraken met een overgrote meerderheid zijn aangenomen.” Het aantal bezorghubs voor onlinebestellingen is in 2022 met twee nieuwe vestigingen uitgebreid tot 18, verspreid door het hele land. Ook heeft Jumbo met Jumbo Bezorgeloos een aantrekkelijk geprijsd abonnement op thuisbezorging geïntroduceerd. De omzet uit online is in 2022 uitgekomen op € 670 miljoen, een stijging van 4,5% in vergelijking met het jaar ervoor. Met name de onlineactiviteiten op de zakelijke markt blijven fors groeien, in 2022 met meer dan 50%.

La Place

Sinds het wegvallen van de coronamaatregelen begin maart vorig jaar, hebben gasten weer als vanouds hun weg weten te vinden naar La Place. De foodserviceformule heeft daardoor een omzetbijdrage geleverd van € 107 miljoen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het ‘tweede coronajaar’ 2021. Gedurende 2022 zijn drie nieuwe locaties toegevoegd aan het bestand, een in Groningen en twee in het buitenland, op de luchthaven van Kopenhagen en op de Google Campus in Sunny Vale, Californië. Het aanbod premium La Place producten in het Jumbo schap is fors uitgebreid met vernieuwde La Place theesoorten, tapas, soepen, ambachtelijke vleeswaren en een speciaal La Place kerstassortiment van restaurantkwaliteit.

Duurzaam en gezond

Als supermarkt en familiebedrijf staat Jumbo midden in de samenleving en speelt ze een rol in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Klanten blijven in toenemende mate op zoek naar lekkere, gezondere en verantwoorde producten die ook betaalbaar en bij voorkeur uit Nederland afkomstig zijn. Inmiddels komt zo’n 75% van het versassortiment bij Jumbo uit Nederland; dat aandeel stijgt de komende jaren verder. Dit maakt Jumbo voor de klant zichtbaar met het ‘van Dichtbij’ logo. Het beeldmerk benadrukt de breed gedragen trots op de mooie en lekkere producten van Nederlandse bodem. Sinds dit jaar is al het verse kippenvlees in het Jumbo schap voorzien van het 1 ster Beter Leven keurmerk. Ook voldoet een groter deel van het Jumbo Huismerk zuivelassortiment aan de vereisten van dit keurmerk. Samen met haar leveranciers, boeren en telers werkt Jumbo aan een productaanbod met een zo laag mogelijke negatieve impact op mens, dier en milieu. In 2030 moet het aandeel plantaardige voeding minimaal even groot zijn als de dierlijke variant. Op veel terreinen die de zorg voor mens, dier en milieu betreffen, heeft Jumbo in 2022 grote stappen voorwaarts gezet. Hier wordt periodiek verslag over gedaan op Jumborapportage.com.

Bouwen aan de toekomst

Vastberaden werkt Jumbo aan samenwerkingen voor de lange termijn met geselecteerde boeren en telers, wat de beschikbaarheid, kwaliteit, versheid en verduurzaming van het assortiment ten goede komt. Veel nadruk ligt hierbij op het opnieuw inrichten van de versketen voor aardappelen, groente, fruit (AGF). Dit moet niet alleen leiden tot een kwaliteitsimpuls voor dit segment, maar ook tot een beter verdienmodel voor de boeren en telers, zodat zij op verantwoorde wijze kunnen investeren in duurzame ontwikkeling. Met het oog op de toenemende vraag naar verse producten bouwt Jumbo In Nieuwegein aan een landelijk gemechaniseerd distributiecentrum voor de categorie ‘Houdbaar Vers’, waaronder zuivel en vleeswaren vallen. De regionale distributiecentra kunnen zich daardoor meer toeleggen op ‘Ultravers’, zoals vers gesneden groente en fruit, versbereide maaltijden en versgeperste sappen. Naar verwachting zullen begin 2024 de eerste winkels worden beleverd vanuit het nieuwe gemechaniseerde distributiecentrum. Het gebouw wordt duurzaam ontwikkeld, net als het reeds operationele distributiecentrum voor houdbare producten in Nieuwegein, dat met het hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat (Outstanding) werd bekroond.

Vooruitzichten

Ton van Veen: “Ook in 2023 blijven we koersvast uitvoering geven aan onze meerjarenstrategie. Vanzelfsprekend doen we dit geheel in het licht van de huidige ontwikkelingen en alle veranderingen die ons te wachten staan. De onzekerheid in de markt blijft groot, waardoor het lastig te voorspellen is óf en wanneer de prijzen stabiliseren. Het is onoverkomelijk dat de huidige marktsituatie een opwaarts effect heeft op onze bedrijfskosten. Onze ambitie om euro’s goedkoper te zijn blijft onverminderd van kracht. Onze missie om de klant centraal te stellen en duurzame groei voor de toekomst te realiseren, blijft voorop staan.”